Posts by Tagvideo

Fotografija i video su dva oka jedne glave. Naročito je tako u praćenju određenog događaja koji se sastoji od više manjih događanja. Fotografija bilježi i zarobljava trenutke kroz koje možete ćaskom proletjeti prelistavajući album, dok video grli cijelu priču, potpunu radnju s dubinom kretnji i zvukom koji prati sliku koja treperi više desetaka puta u...
Tagged in , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Ne to raditi! Ukoliko želiš neku od slika, javi nam se.